Marathi Novels .Net - Free Marathi Novels, Books, Sahitya, Literature, Stories, Cinema, Songs, Blog's Image

Marathi Novels .Net - Free Marathi Novels, Books, Sahitya, Literature, Stories, Cinema, Songs, Blog

http://www.marathinovels.net/
ब्लॉगवाणी पर यह ब्लॉग
नयी प्रविष्टी लिखी
19 Mar 2010
कुल प्रविष्टियां
26
पाठक भेजे
38
पसंद
0
नापसंद
0
पाठक प्रति पोस्ट
01.46
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi@ blogspace - Hindustan Times 28 Feb 2010

On a nippy January afternoon, a group of 60 Marathi bloggers had gathered at Pune’s PL Deshpande garden, which was designed to resemble Japan’s Korakuen Park — to discuss Marathi literature on blogs.That day, amidst applause, they passed a resolution
टैग: marathi kadambari
Mar 19 2010 08:36 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

A story of a femine power - कादंबरी - मधुराणी - Complete Novel

वाचा काही निवडक प्रतिक्रिया -  प्रतिक्रिया आपल्या वाचन सुलभतेसाठी सुचना - आपल्याला ज्या चॅप्टरपासून पुढे वाचन करावयाचे आहे त्या चॅप्टरवर प्रथम क्लीक करा. नंतर ते चॅप्टर वाचणे झाले की पुढचे चॅप्टर वाचण्यासाठी सगळ्यात खाली डावीकडे 'newer
टैग: brand new novels
Jan 15 2010 03:21 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Complete Novel - Madhurani CH-60 शेवटचा डाव (समाप्त)

sponsored linksComplete Novel  - Madhurani CH-60 शेवटचा डाव (समाप्त)इतरत्र परिस्थीती आवाक्याबाहेर जरी गेली असली तरी गणेशरावने आपल्या साथीदारांच्या मदतीने लोकांना स्टेजकडे जाण्यास रोकले होते. तरीही गणेशराव आणि त्यांच्या साथीदारांची त्या लाल
टैग: novel on blog
Nov 29 2009 06:34 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi Fiction books- Madhurani - CH-59 झडप

sponsored linksMarathi Fiction books- Madhurani - CH-59 झडपते लाल बावटे बांधलेले लोक आता काठ्या घेऊन स्टेजकडे झेपावले. पण गणेशराव आणि त्याचे साथी कार्यकर्ते त्यांना अडवू लागले. त्यामुळे त्यांच्यातही जुंपली. त्यांना माहित होतं की ही लोक जर स्टेजवर
टैग: charchasatra
Nov 16 2009 12:27 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi kadambari - Madhurani CH-58 मधूराणीचं भाषण

sponsored linksMarathi kadambari - Madhurani CH-58 मधूराणीचं भाषणबाकीच्या लिडर मंडळीची भाषणं आटोपल्यावर मधुराणी भाषणासाठी उभी राहाली. माइकसमोर गेल्यावर तिने एक बराच मोठा पॉज घेऊन समोर बसलेल्या लोकांच्या भव्य समुदायावर एक नजर फिरविली. सगळीकडे शांतता
Nov 14 2009 12:29 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi books world - Madhurani CH-57 तो म्हातारा कोण?

sponsored linksMarathi books world - Madhurani CH-57 तो म्हातारा कोण?मग भाषणांची झड सुरु झाली. मधुराणीसोबत स्टेजवर गेलेले नेते अधाश्यासारखे भाषणांवर भाषणं ठोकत होते. जसा त्यांना हा चांगलाच चान्स मिळाला होता. भाषण सुरु असतांना मधेच एखाद्या वाक्यावर
Nov 12 2009 12:10 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Novel Madhurani - CH-57 सभा

पूर्ण पटांगण गच्च भरलं होतं. आता मधुराणीचीच वाट होती. तशी तिची तिथे येण्याची जाहिर वेळ होऊन वर एक तास होऊन गेला होता. दोनदा तीनदा अफवा पसरली की मधुराणीची गाडी आली तसे कार्यकर्ते एकदम गडबड करु लागत. ही अफवा कदाचित मुद्दामच कुणीतरी पसरवत असावा. म्हणजे
टैग: election campaign
Nov 10 2009 12:05 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi Novel - Madhurani - CH-56 निवडणूका

निवडणूका जवळ आल्या होत्या. त्यासाठी प्रचार ही आवश्यक बाब होती. त्यानिमित्ताने आज मधुराणीने शहरात सभा ठेवली होती. चारपाच लाखाच्यावर पब्लीक येणार होती. मधुराणीने स्टेज, प्रमुख पाहूणे, त्यांची सेक्यूरीटी इत्यादि जबाबदारी आपल्या जवळच्या कार्यर्कत्यांना वाटून
Nov 08 2009 12:01 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi online publication - Madhurani - CH-55 त्या जुन्या भावना

शंकर काही क्षण खुर्चीवर बसला आणि एकदम उठून मधूराणीच्या पायाशी लोळण घेवू लागला, '' मलं माफ कर मधे... मले माफ कर... म्या माह्या कर्माचे फळं भोगले हायत आता... गावातून गेलो तव्हापासून वन वन भिकाऱ्यासारखं फिरतूया...आताबी बघ चार दिस झाले पोटात एक अन्नाचा कन
टैग: stories on net
Nov 05 2009 11:51 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi literature - Madhurani CH- 54 भूतकाळ

संध्याकाळचे सात वाजले असतील. मधूराणी आपल्या गॅलरीत आरामखुर्चीवर आरामात बसली होती. तेवढ्यात तीचा एक कार्यकर्ता तिच्याजवळ येवून उभा राहाला.'' काय आहे?'' तिने चाहूल लागताच, त्याच्याकडे न वळता विचारले.'' राणीसाहेब... खाली एक माणूस आपल्याला भेटायचा आग्रह करतो
Nov 03 2009 11:54 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi online library - Madhurani CH-53 अमुलाग्र बदल

हळू हळू गणेशरावचे मधुराणीच्या बंगल्यावर जाणे वाढले. त्यांच्यात आता अमुलाग्र बदल झाला होता. त्यांचा पेहरावही आता कायमचा बदलला होता. खादीचा पांढरा सदरा आणि पायजामा. स्थुल शरीरातही आता तल्लखपणा येऊ लागला होता. त्याचं सकाळी नियमित व्यायाम करणं, फिरायला
टैग: marathi site
Nov 01 2009 11:46 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi story - Madhurani - CH -52 बदल

बंगल्याच्या आवाराच्या गेटजवळ एक रिक्षा येवून थांबला. रिक्षातून गणेशराव खाली उतरले. खादीचा नेहरुशर्ट पायजामा आणि कलप लावलेले कुळकुळीत काळे केस. रिक्षातून उतरल्याबरोबर त्यांनी नेहरु शर्टच्या उजव्या खिशातून पाच रुपयाची नोट काढून रिक्षावाल्याच्या हवाली केली
टैग: marathi mp3
Oct 31 2009 08:58 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi wangmay - Madhurani - CH-51 निर्धार

गणेशराव आज सकाळी पाच वाजता मोठ्या उत्साहाने लवकरच उठले. बाहेर जाऊन एक मोठा फेरफटका मारला. रस्त्यावरून जातांना त्यांना बगीच्यात काही व्यायाम करणारे लोक दिसले. तेही बगीच्यात गेले. तिथे त्यांना जे जमतील ते व्यायामाचे प्रकार करु लागले.आपल्याला आता थोडं चूस्त
टैग: marathi writers
Oct 29 2009 08:56 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi sahitya - Madhurani - CH-50 या गोष्टीचा आपण काही फायदा घेऊ शकतो का?...

रात्रीचे बारा एक वाजले असतील गणेशराव गच्चीवर नुसत्या येरझारा घालत होते. अचानक एक विचार त्यांच्या मनात डोकावला.पाटलाच्या खुनात मधुराणीचा आणि मधूकररावचा हात आहे हे नक्की...आणि ही गोष्ट फक्त आपल्यालाच माहित आहे...म्हणजे मधुराणी आणि मधूकररावच्या
टैग: i marathi
Oct 27 2009 08:49 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi modern litearature - Madhurani - CH-49 झोप उडाली

 आज रात्री गणेशरावची झोप उडाली होती. ते कडावर कड बदलत होते. एकीकडे मधुराणीच्या त्या कोमल स्पर्शाने त्यांच्या जून्या आठवणींना उजाळा मिळाला होता. तर दुसरीकडे त्यांना दाराच्या फटीतून बघितलेले मधूकररावचे मधुराणीशी चाळे आणि त्यांच्यातला संवाद आठवत
Oct 25 2009 08:49 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Novel on net - Madurani CH-48 मधू

sponsored linksNovel on net - Madurani CH-48 मधूगणेशराव खोलीच्या बाहेर आले. गणेशरावच्या डोक्यात अजूनही मधुराणीबद्दलची कृतज्ञता होती.आतला गालीच्या तर बाहेच्यापेक्षाही अगदी मऊ आहे...त्यावरून चालतांना कसं अगदी ढगावरून चालल्यासारखं वाटतं...गणेशरावांना
Oct 23 2009 06:01 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Indian Novel - Madhurani CH-47 श्रेष्ठींशी भेट

sponsored linksIndian Novel - Madhurani CH-47 श्रेष्ठींशी भेट......... गणेशराव आपल्या विचारांच्या तंद्रीतून बाहेर आले. त्यांनी आजूबाजूला बघितले. हॉल जवळजवळ रिकामा झाला होता. म्हणजे बरेच लोक श्रेष्ठींना भेटून घरी परतले होते. गणेशरावांचा मुलगा
Oct 21 2009 02:48 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathmoli katha - Madhurani - CH-46 बेचैनी

sponsored linksMarathmoli katha - Madhurani - CH-46 बेचैनीआधीचे दोन दिवस रात्री गणेशला बिलकुल झोप आली नव्हती. सोमवारची रात्रसुध्दा अशीच बेचैन अवस्थेत न झोपता नुसती कड बदलविण्यात निघून गेली.आता तर हे प्रकरण संपलं...जास्त फसण्याच्या आधीच आपल्याला
टैग: yahoo marathi
Oct 19 2009 02:42 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi pustak vishva - Madhurani - CH-45 जाळी

sponsored linkMarathi pustak vishva - Madhurani - CH-45 जाळीरात्रभर तो विचार करून करून तळमळत होता. जावं अन् तिचा गळा घोटून तिचा जीव घ्यावा असं गणेशला वाटत होतं. किंवा आपल्यावर जे गुदरलं ते सगळ्या गावाला घशाला कोरड येईपर्यंत ओरडून ओरडून सांगावं असं
Oct 17 2009 08:37 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi Sahitya - Madhurani - CH-44 गोडाऊन

sponsored linkMarathi Sahitya - Madhurani - CH-44 गोडाऊनमधुराणीच्या गोडाऊनकडे जाता जाता गणेशने बैलगाडीकडे नजर टाकली. बैल बाजूलाच एका खांबाला बांधले होते आणि त्यांच्यासमोर कडबा टाकलेला होता. आता ते बसलेलेच होते. थकलेले दिसत होते. गणेशला बैलगाडीत
टैग: granthalay
Oct 15 2009 08:17 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi kathanak - Madhurani - CH-43 कुठं गेली ती?"

Marathi kathanak - Madhurani - CH-43 कुठं गेली ती?"गणेश सकाळी मधुराणीच्या दुकानावर गेला तर दुकान उघडंच होतं. पण मधुराणी दुकानावर नव्हती. गल्ल्यावर विलास बसला होता - शेजारचा मुलगा. पूर्वी त्याच्याकडूनच मधुराणी हिशोब करून घेत असे. गणेशला वाटले की
टैग: marathi elibrary
Oct 13 2009 02:56 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi story - Madhurani CH-42 मासे पकडण्याचा वाफा

sponsored linksMarathi story - Madhurani CH-42 मासे पकडण्याचा वाफाचालता चालता गणेश ओढ्याच्या काठाकाठाने बराच दूर निघून आला होता. त्याने मागे वळून पाहिले. आता मागे मधुराणी किंवा दुसऱ्या बाया कुणीच दिसत नव्हते. मधे ओढ्याच्या वळणा वळणावर येणारे मोठमोठे
टैग: art blogs
Oct 11 2009 02:50 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi kathanak - Madhurani Ch - 41 ओढ्यावर

Indian or 1ndian?गणेश पुलावर पोहोचला. पुलाच्या उजव्या बाजूला जास्त खडकाळ होतं आणि अधे मधे बरच खोल असावं त्यामुळे उजवीकडे कुणी बाया दिसत नव्हत्या. उजवीकडे एका जागी पोरं पोहत होती. मधूनच एखादं भोंगळं पोरगं ओढ्याच्या काठावर असलेल्या उंच खडकावर चढत असे आणि
टैग: emanoranjan
Oct 09 2009 08:15 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Literature on net - Madhurani - CH- 40 धब्बा

-->Other marathi linksLiterature on net - Madhurani - CH- 40 धब्बानेहमीप्रमाणे आजही दुपारी गणेश मोकळ्या वेळेत महादेवाच्या देवळात गेला. पण आज देऊळ सुनसान पाहून गणेशला आश्चर्य वाटलं. देवळात एकही पत्यांचा डाव नव्हता.कदाचित आज गावात पोलीस आले
Oct 07 2009 08:11 PM
पसंद करें
0
नापसंद करें

kadambari vishva - Madhurani - CH-39

--> Jokes linkskadambari vishva - Madhurani - CH-39 प्रकरणावर पडदाजड पावलांनी गणेश आपल्या खोलीकडे चालू लागला. खोलीच्या समोर येताच त्याने एकदा मधुराणीच्या दुकानाकडे पाहिले. त्याने बघितले की मधुराणीही कदाचित आत्ताच भिक्याच्या घराकडून येऊन घराच्या
टैग: brand new novels
Oct 05 2009 08:06 AM
पसंद करें
0
नापसंद करें

Marathi library on net - Madhurani - CH 38 भिक्याला काय झालं?

-->English literature link Marathi library on net - Madhurani - CH 38 भिक्याला काय झालं? एका घरा समोर लोकांनी गर्दी केली होती. जाता जाता गणेशने त्याच्यासोबत येणाऱ्या एका गावकऱ्याला विचारले. "काय झालं?" "कोण जाणे... भिक्याला कायतरी झालं म्हणत्यात..."
टैग: art blogs
Oct 03 2009 05:27 AM